THÔNG TIN CHUYẾN


Xe

Xe máy 100KG

Xe Huynhdai, Kia Morning, Honda Brio. Toyota Wigo. Toyota Yaris. Suzuki Swift. Mitsubishi Mirage....
Giá cho

Xe

Xe van 500KG

Xe Innova, Fortuner, Sorento, Xpanrde...
Giá cho

Xe

Xe van 1000KG

Gồm tất cả xe 16 chỗ
Giá cho

Xe

Xe tải 1500KG

Gồm tất cả xe 29 chỗ
Giá cho

Xe

Xe tải 2000KG

Gồm tất cả xe 45 chỗ
Giá cho


Lightbox button